PsykoterapiPsykoterapi
I psykoterapi arbejder jeg både med krop og psyke i en nænsom terapiform. En behandling kan indeholde både terapeutisk samtale og kropsterapi i form af massage, berøring eller øvelser.

Når jeg lægger mine hænder på kroppen, kan det udløse følelser, som har været gemt væk. Du bliver ikke ladt alene med følelserne, men kan dele dem med mig. Terapien kan også indeholde vejrtræknings- og grounding-øvelser. 

Som psykoterapeut er jeg specialiseret i at arbejde med mennesker, der er i sorg og pårørende. Jeg arbejder med:

Individuel terapi, herunder

 • Sorg eller krise
 • Efterladte eller pårørende til syge og afdøde
 • Pårørende til misbrugere (forældre eller søskende)
 • Selvværdsproblemer
 • Overvægt
 • Angst og stress

Gruppeterapi, herunder

 • Bioenergetik
 • Vejrtræningsøvelser og betydningen af det

Via samtaler kan jeg hjælpe dig med at få øje på gamle mønstre og uhensigtsmæssige problemstillinger og til, at du kan bryde ud af dem. 


Terapi til kroniske smertepatienter
Det kan være svært for andre at forstå dig, hvis du lever et liv med kroniske smerter. Andre kan ikke se, at du har smerter, og kroniske smerter kan være årsag til:

 • Nedsat livskvalitet
 • Depression
 • Nedsat libido
 • Dårlig nattesøvn
 • At du bliver irritabel
 • Koncentrationsbesvær
 • Over- eller undervægt

Jeg kan hjælpe dig med forståelse af smerterne og den fysiologiske påvirkning, som smerterne kan have. Jeg hjælper dig med, hvordan du kan håndtere at udholde smerterne, og hvad du selv kan gøre for at mindske generne. Du kan bl.a øge kropsbevidstheden med massage, motion og vejrtrækningsøvelser.

Det kan have store konsekvenser for ens livskvalitet, når man lever med kroniske smerter.
Jeg har masser af erfaring med behandling af kroniske smerter – både fysiske og psykiske.

“Lykke er smertens ophør…” 
Klient med kroniske smerter.

Behandling af sorg
Jeg har gode erfaringer med behandling af mennesker i sorg. Jeg arbejder med både kroppen og psyken samtidig – dvs.  samtale og berøring – da sorg er mere fysisk, end vi tror. 
I behandlingen arbejder jeg med trigger-punkter, der sætter følelser i gang, og jeg er i høj grad til stede, så du ikke bliver ladt alene, når sorgen bliver udløst.  

Sorg er ikke noget, der bare kan tales væk. Sorg er også fysiske reaktioner, og det er her, jeg kan hjælpe dig til en forløsning. Følelser lagres i kroppen, og den husker – selv efter mange år. Du kan opleve, at kroppen stivner, at du får nakke- eller skuldersmerter, trykken for brystet eller hovedpine. Du kan også opleve, at kroppen føles helt tom. De følelser, der lagres i kroppen, skal også frigives via kroppen.

Kropsterapi er ikke noget quickfix. Det kræver en indsats fra dig selv at mærke, hvad der sker i kroppen og psyken og at turde blive i følelserne. Et forløb varer typisk fire gange eller flere. 

At være pårørende
At være pårørende til psykisk syge, alvorligt syge, kronisk syge, syge børn eller misbrugere kan være meget stressende for kroppen. Al fokus går på den ”syge”. Du kan ikke mærke dig selv, og du glemmer dine egne behov. Ikke at kunne mærke sult, smerte, søvnbehov osv. kan kroppen kun holde til i en kortere periode. Tilsidesætter man sine behov i længere tid, bliver det belastende for kroppen. 
Ved behandling hos mig kan du få hjælp til at mærke dig selv igen. Du kan igen få ladet op og få energi til dig selv og din krop. 
Jeg har mange års gode erfaringer i at behandle pårørende bl.a. med en kombination af samtale og massage/berøring.